โรงแรมขวัญเรือนปาร์ค นครราชสีมา

4 พื้นที่ในอาคาร 50, 130, 190, 300 คน

710/5 หมู่ที่ 7 ถนนพิบูลละเอียด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000, Nakhon Ratchasima
+66 44 274 121
https://www.facebook.com/KhwayReuxnParkh/
https://www.kwanruengroup.com/park/
park@kwanruengroup.com
@centerwedding
สถานที่จัดงานแต่งงาน

โรงแรมขวัญเรือนปาร์ค นครราชสีมา - สถานที่จัดงานแต่งงานในนครราชสีมา

จอมขวัญแกรนด์

ความจุแบบนั่งสูงสุด 300 คน
ประเภท พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน 300 คน
รูปแบบการชำระเงิน การคิดราคาแบบต่อคน

จอมขวัญ 1

ความจุแบบนั่งสูงสุด 190 คน
ประเภท พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน 190 คน
รูปแบบการชำระเงิน การคิดราคาแบบต่อคน

จอมขวัญ 2

ความจุแบบนั่งสูงสุด 50 คน
ประเภท พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน 50 คน
รูปแบบการชำระเงิน การคิดราคาแบบต่อคน

มิ่งขวัญ

ความจุแบบนั่งสูงสุด 130 คน
ประเภท พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน 130 คน
รูปแบบการชำระเงิน การคิดราคาแบบต่อคน